UN Guiding Principles

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights were proposed by UN Special Representative on business & human rights John Ruggie, and endorsed by the UN Human Rights Council in June 2011.  In the same resolution, the UN Human Rights Council established the UN Working Group on business & human rights.

Brief video introduction

(credit: Danish Institute for Human Rights)

How to use this portal

UN Guiding Principles cover

Keep up to date on the latest news on implementation of the UN Guiding Principles.

Use the implementation hub for key tools, guidance and examples of uses of the UN Guiding Principles by companies, governments, and others.

Navigate the in-depth areas below for background & introductory information; guidance materials; examples of implementation & failure to implement; examples of how NGOs are using the Principles; commentaries on the Principles reflecting diverse viewpoints; lawsuits against companies referring to the Principles; events related to the Principles.

Keep up to date on related events, including the UN Forum on Business and Human Rights.

Other languages

This Portal is available in Arabic, Chinese, French, Portuguese, Russian, and Spanish.  Click on the language bar above to access other language versions.

Business & human rights at the UN level

The following portals contain information about related elements of UN-level work on business & human rights:

UN Special Representative (mandate: 2005-2011)

UN Working Group (established in 2011)

Get RSS feed of these results

Related stories and components

Article
24 December 2014

Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: Wdrażanie dokumentu ramowego Organizacji Narodów Zjednoczonych „Chronić, szanować i naprawiać”

Author: John Ruggie, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Praw Człowieka i Korporacji Międzynarodowych oraz innych Podmiotów Gospodarczych

Niniejsze Wytyczne opierają się na uznaniu: (a) istniejących zobowiązań państw w zakresie poszanowania, ochrony oraz realizacji praw człowieka i podstawowych wolności; (b) roli przedsiębiorstw jako wyspecjalizowanych organów społecznych, pełniących...

Read more